OM BIODLINGEN

 

Biodlingen startades i början av 90-talet och har sedan dess varit expanderande. Från mitten av 90-talet har inriktningen i första hand varit avelsverksamhet – att få fram friska, snälla bin som producerar mycket honung. Honungsskördens storlek varierar med lokala förhållanden, men i våra trakter har vi en mycket rik och varierande flora från äng och skog och även från fruktträd och bärbuskar. Skördarna blir inte så stora som i ren slättbygd, däremot ger nektarn från vårt område en mycket smakrik och högkvalitativ honung.

 

   Kvällsstämning över bigården vid Råda Säteri

   med Rådasjön i bakgrunden.

Biodlingen omfattar ett hundratal samhällen fördelade på olika bigårdar, främst i kommunerna Härryda och Mölndal.

 

Nästan alla samhällen används för utvärdering av drottningar, antingen som jämförelseobjekt eller som ingående i testserier.

Det ger naturligtvis en del honung också som säljs lokalt till livsmedelshandeln i Göteborgstrakten, men även ganska många privatpersoner hittar till Skiffervägen för att försäkra sig om lokalt producerad honung.

 

Rasen är Buckfast och avelsarbetet har pågått under drygt 10 år i samarbete med Föreningen Svensk Buckfastavel och Göteborgsgruppen.

 

 

 

Jag som driver Råda Bigårdar heter Egon Andersson och arbetar på Folkuniversitetet i Göteborg. Har haft bin sedan i början av 90-talet och är f.d. ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel, tillika föreståndare för Styrsö parningsstation. Är också vice ofö i Mölnlyckeortens bf.

 

Som kan ses på bilden till höger har jag ganska stora ramar i mina yngelrum. Dadant bredd med +4 cm på höjden och 10 ramar i yngelrummet. I skattlådorna använder jag trekvarts-langstroth. Starka samhällen invintras på 6-7 ramar och avläggare på 5.

 

 

Snälla, friska och produktiva bin är en förutsättning

 för rationell biodling. Här intresserade biodlare med

Egon Andersson i mitten, inspekterande ett samhälle

i bigården vid Råda Säteri i Mölnlycke.

 

 

 

 

 

Förutsättningarna för ett framgångsrikt avelsarbete är samverkan med andra biodlare och inte minst att man har tillgång till parningsstationer för renparning av drottningar. Göteborgsgruppen startade upp en egen station på Styrsö 1999 i samarbete med SBR och sedan har även Wendelsö utanför Varberg tillkommit. Läs vidare om Buckfastklubbens parningsstationer.

 

Vi arbetar med och förvaltar Broder Adams arv från hans mångåriga verksamhet vid Buckfastklostret.