AVELSMATERIAL

 

Efter vårgenomgången presenterar jag här de drottningar som jag kommer att odla

efter 2022 och som det är möjligt att hämta material från i år.

Återkommer i maj med vilka drottningar jag kommer att odla efter 2022.

Första testserien år 2017 efter EAN14-074 parad på Wendelsö med TFB14-015

Jag har testserier efter ett antal drottningar och jag odlar efter de bästa i dessa serier.

Friparade drottningar paras på vår rasparningsplats, stationsparade på Ven, hasslö eller Vendelsö.

Är du redan nu intresserad av att erhålla material kan du skicka ett mail eller ringa ett samtal.

För säker Buckfastparning kan du kan nyttja vår rasparningsplats efter kontakt med Egon Andersson

 

 

PRISER:

Drottningceller och oparade drottningar: 160:- + moms (minsta leverans 5 st)

Friparade drottningar: 800:- + moms

Skaksvärmar för avhämtning med nyparad drottning: 2000:- plus moms.

Avläggare 2300:- plus moms

 

 

 

Förbeställning görs i april - maj för leverans i juni - augusti, i övrigt i mån av tillgång och väderlek

 

Jag använder oftast apideor som parningskupa.

Tror att drottningen mår bättre av att ha flera

ramar att röra sig på och hon kommer bättre igång

med äggläggningen.